S obzirom da je u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj val iseljavanja posebno uzeo maha, čest posao prevoditelja postao je prevođenje diploma, prevođenje svjedodžbi te prevođenje osobnih dokumenata i raznih potvrda. U takvim slučajevima dolazi do problema koji se odnose na prijevod akademskih naziva i stupnjeva.

Prije začetka tzv. Bolonjskog procesa prema kojem su zemlje potpisnice Bolonjske deklaracije iskazale svoju namjenu stvaranja jedinstvenog i jasnog sustava visokog obrazovanja, u većini slučajeva svaka je europska država imala vlastiti sustav visokog školovanja. Uvođenjem Bolonjskog procesa u većini europskih zemalja, a i šire, došlo je do niza promjena. Jedna od takvih je svakako uvođenje novih titula, sada po završetku preddiplomskog i diplomskog studija. Iz perspektive prevođenja titula ovdje nema većih komplikacija. Komplikacije nastaju s pokušajima prevođenja predbolonjskih titula kao što su diplomirani/a ekonomist/ica.

Izjednačavanje starih i novih akademskih naziva regulira Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju u kojem se navodi da:

„Stručni naziv stečen završetkom sveučilišnoga dodiplomskog studija, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), izjednačen je s akademskim nazivom magistar odnosno magistra uz naznaku struke ili magistar inženjer, odnosno magistra inženjerka uz naznaku struke ili doktor, odnosno doktorica uz naznaku struke, sukladno članku 4. ovoga Zakona.“

No, navodi se i sljedeće:

“Stečeni akademski i stručni nazivi i akademski stupanj koriste se sukladno potvrdi, svjedodžbi, odnosno diplomi o završenom studiju.”

Ono što je bitno naglasiti jest da prevoditelj nikako ne smije slobodno interpretirati titule na diplomama i drugim ispravama. Točnije, prevodi li se titula diplomirani/a ekonomist/ica ona se nikako ne može prevesti kao (magistar/ra ekonomije). Prijevod na strani jezik mora odgovarati izvorniku u svim elementima. Ukoliko pojedinac želi imati dokument prema kojima je izjednačavanje ovih titula očigledno, za to će morati podnijeti zahtjev svom matičnom fakultetu. Tek nakon toga može se obratiti za prijevod potvrde o izjednačavanju akademskih naziva.

Isto se odnosi na priznavanje inozemnih kvalifikacija koje se u Republici Hrvatskoj provodi kroz određene postupke. Prevoditelj je i u slučaju prijevoda strane diplome dužan vjerno prevesti svaki dio iste.

Pomoć u prijevodu raznih kvalifikacija može pružiti Europski kvalifikacijski okvir makar u dijelu objašnjenja čemu je određena titula najbliža u drugim obrazovnim sustavima.