Simultano i konsekutivno prevođenje vrste su usmenog prevođenja.

Kod konsekutivnog prevođenja prevoditelj sluša govornika, vodi bilješke i kad govornik izreče cjelinu prenosi poruku na ciljnom jeziku.

Simultano prevođenje obavlja se u prevoditeljskim kabinama u kojima prevoditelj preko slušalica sluša govornika i istovremeno usmeno prevodi na ciljni jezik. Prevoditelji rade u timu i smjenjuju se svakih 15-20 min.