FAQ2018-10-01T19:01:08+00:00

Korisnička kartica… ovjereni prijevod… lektura… CAT alati… lokalizacija… samo su neki od izraza koje svakodnevno koriste jezični stručnjaci.

Kako bi se pri naručivanju prijevoda lakše snašli u prevoditeljskoj industriji, te bolje razumijeli što MI radimo i kako vodimo prevoditeljske projekte, upoznajte se s nekim osnovnim činjenicama i informacijama.

FAQ

Što je lokalizacija?2017-05-09T13:59:53+00:00

Lokalizacija je prilagodba proizvoda ili usluge jezičnim, kulturnim i političkim normama tržišta određene zemlje ili regije. Ona ne podrazumijeva samo prijevod, već i prilagodbu tehničkih karakteristika proizvoda te može obuhvaćati prilagođavanje grafičkog sadržaja, valute, izbora boje, pa i imena, s ciljem zadovoljavanja lokalnih potreba. Najčešće se primjenjuje na prijevod softvera, web stranica i aplikacija.

Što su lektura, korektura, redaktura?2017-05-09T13:59:24+00:00

Lektura podrazumijeva jezično i stilsko ispravljanje i uređivanje teksta.

Korektura je podrazumijeva ispravljanje tiskarskih pogrešaka.

Redaktura podrazumijeva jezični pregled i stilsku prilagodbu uz usporedbu izvornika i originala te provjeru stručne terminologije.

Koja je razlika između simultanog i konsekutivnog prevođenja?2017-05-09T13:59:01+00:00

Simultano i konsekutivno prevođenje vrste su usmenog prevođenja.

Kod konsekutivnog prevođenja prevoditelj sluša govornika, vodi bilješke i kad govornik izreče cjelinu prenosi poruku na ciljnom jeziku.

Simultano prevođenje obavlja se u prevoditeljskim kabinama u kojima prevoditelj preko slušalica sluša govornika i istovremeno usmeno prevodi na ciljni jezik. Prevoditelji rade u timu i smjenjuju se svakih 15-20 min.

Što je ovjereni prijevod?2017-05-09T13:58:36+00:00

Ovjereni prijevod, prijevod s ovjerom sudskog tumača, prijevod ovlaštenog prevoditelja…

Za pravne i službene potrebe neke dokumente moraju prevesti i žigom i potpisom ovjeriti sudski tumači za određeni jezik. Obično su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome te često dokumentacija za potrebe javnih natječaja. Sudski tumač svojim žigom garantira da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Ovjereni prijevod nije potrebno dodatno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Prijevodi tekstova s ovjerom naplaćuju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima.

Koja je dnevna norma prevoditelja?2017-05-09T13:58:09+00:00

Dnevna norma prevoditelja uobičajeno podrazumijeva do 6 kartica teksta, no može varirati ovisno o složenosti teksta. Na žurnim prijevodima stoga rade timovi prevoditelja, što zbog terminološke usklađenosti zahtijeva dobru koordinaciju cjelokupnog procesa.

Kako se određuje cijena prijevoda?2017-05-09T13:57:45+00:00

Kako je prijevod složen proizvod pri određivanju cijene potrebno je uzeti u obzir vrstu teksta koji se prevodi, smjer prevođenja, jezike te rok u kojem prijevod mora biti isporučen.

Cijena pisanih prijevoda obračunava se prema broju korisničkih kartica. Jedna korisnička kartica sadrži 1450 znakova s razmakom. Broj prevedenih korisničkih kartica izračunava se tako da se ukupan broj prevedenih znakova s razmakom u dokumentu podijeli s 1450. Najmanja obračunska jedinica je jedna korisnička kartica.

Pošaljite tekst na procjenu, a mi ćemo Vam dostaviti ponudu s točno određenom cijenom.

Što su CAT alati?2017-05-09T13:57:16+00:00

CAT je skraćenica od Computer Assisted Translation, odnosno prevođenje uz pomoć računala. Najvažnija funkcija CAT alata je prijevodna memorija koja omogućuje pohranjivanje izvornih tekstova i prijevoda te ponovno korištenje već prevedenih dijelova teksta, što ubrzava prevođenje i osigurava terminološku dosljednost.

Na koji način preuzimamo tekst za prijevod i isporučujemo prijevod?2017-05-09T13:56:53+00:00

Materijale za prijevod možete poslati elektroničkom poštom, faksom, poštom ili dostaviti osobno, kako Vama najviše odgovara, odnosno ovisno o obliku u kojem se materijal nalazi. Prijevode isporučujemo prema dogovoru, u elektroničkom obliku, faksom, poštom ili ih dostavljamo osobno u Vaš ured, sve ovisno o Vašim potrebama.

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača se zbog uvezivanja preuzimaju ili dostavljaju osobno.

Kako se uvezuje prijevod s ovjerom sudskog tumača?2017-05-09T14:05:43+00:00

Uz ovjereni prijevod uvezuje se preslika ili original izvornog teksta.

Prevođenje?2017-05-09T14:06:17+00:00

Prevođenje je pretvaranje poruke izražene jednim jezikom u jednakovrijednu poruku izraženu nekim drugim jezikom.