Lokalizacija je prilagodba proizvoda ili usluge jezičnim, kulturnim i političkim normama tržišta određene zemlje ili regije. Ona ne podrazumijeva samo prijevod, već i prilagodbu tehničkih karakteristika proizvoda te može obuhvaćati prilagođavanje grafičkog sadržaja, valute, izbora boje, pa i imena, s ciljem zadovoljavanja lokalnih potreba. Najčešće se primjenjuje na prijevod softvera, web stranica i aplikacija.