Stalna nesigurnost vezana za globalnu ekonomiju i povećana tjeskoba zbog gospodarske situacije u Eurozoni povećala je potrebu za pravim informacijama u pravo vrijeme. To znači da se velik broj financijskih informacija mora prevesti točno i pravovremeno. Uspješan financijski prevoditelj mora biti svjestan značajnih kretanja i promjena u djelatnostima na koje su usmjereni. Evo nekoliko glavnih sektora unutar financijske industrije u kojima je prevođenje od iznimne važnosti. Financijsko prevođenje podrazumijeva prevođenje dokumenata financijske, poslovne, gospodarske i komercijalne prirode.  

 

Računovodstvo
Računovodstveni dokumenti kao što su financijska izvješća predstavljaju značajan izvor posla za financijske prevoditelje. Na primjer, Deloitte navodi da su financijska izvješća tijekom posljednjih 16 godina postala dvostruko duža i danas su 52% opsežnija nego 2005. godine. Jedna od glavnih promjena u računovodstvenoj djelatnosti i ključni pokretač rasta u tom sektoru je postupno globalno usvajanje Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI) kao „računovodstvenog jezika“ koji bi se trebao koristiti u izradi financijskih izvješća trgovačkih društava. Potencijalna količina posla za financijske prevoditelje zbog primjene MSFI-a je velika jer sve više zemalja usvaja te standarde. Razina složenosti tih standarda (i terminologija koja se u njima koristi) također je visoka, pa prevoditelji moraju pronaći službenu terminologiju u ciljanom jeziku kako bi osigurali da njihovi prevedeni dokumenti odražavaju „službenu“ uporabu.

Revizija
Unutar Europske unije, Europska komisija predložila je dalekosežne reforme u revizorskoj profesiji nakon globalne financijske krize. Iako te reforme možda neće dovesti do značajnih jezičnih promjena za financijske prevoditelje, mogle bi proizvesti potencijalne posljedice vezane za posao, jer su revizorska društva važni naručitelji prevoditeljskih usluga. Na primjer, mogle bi se osnivati nove tvrtke zbog ograničenja nerevizorskih usluga, a obvezna rotacija revizorskih društava mogla bi značiti prekid dugogodišnje suradnje prevoditelja s nekim klijentima.

Bankarstvo
Bankarski sektor je očit izvor posla za financijske prevoditelje, jer je bio u središtu aktualne gospodarske krize. Kao reakcija na nedostatak regulative o poslovanju banaka, koji je kriza razotkrila, uveden je tzv.  Basel III, globalni regulatorni okvir osmišljen s ciljem stvaranja otpornijih banaka i bankarskih sustava. Očekuje se da će taj okvir učinkovito utrostručiti količinu kapitalnih rezervi koje svjetske banke moraju imati kao osiguranje od gubitaka. Napisano je i prevedeno na tisuće stranica. Razina složenosti prevođenja smatra se vrlo visokom jer uključuju složene izračune kako bi se utvrdile odgovarajuće rezerve za banke.

Poslovne usluge
Gospodarska kriza utjecala je na gotovo sve vrste poduzeća, neovisno o veličini, lokaciji ili industriji u kojoj posluju. Kao posljedica toga, tvrtke diljem svijeta tražile su stručne savjete o tome kako prebroditi izazove kao što su manjak likvidnosti, programi smanjenja broja zaposlenih i zakonska regulativa, a tvrtke koje pružaju usluge konzaltinga i savjetovanja značajan su izvor posla za financijske prevoditelje.

Međunarodna trgovina 
Poslovne transakcije između tvrtki u međunarodnoj trgovini i njihovih potrošača koji govore različite jezike tradicionalno su bile bitan izvor posla za prevoditelje. Globalizacija se nastavlja, pa se ne očekuje skoro smanjenje materijala za prevođenje. Razina složenosti na području međunarodne trgovine može se smatrati srednjom, na temelju toga da je osnovni cilj da se kupac i prodavatelj brzo i uspješno slože oko glavnih uvjeta transakcije, a budući da međunarodna trgovina nastavlja rasti, potencijalna količina posla je visoka.

Međunarodne institucije
Međunarodne institucije (kao što su Ujedinjeni narodi i institucije EU-a) zapošljavaju mnogo internih prevoditelja i naručuju mnogo prijevoda. Aktualna financijska i politička klima stavila je neke od tih institucija u središte medijske pozornosti, uključujući ulogu Međunarodnog monetarnog fonda, Europske središnje banke i EU-a u krizi oko Eurozone. Količina posla za prevoditelje je velika, ali nije lako dobiti pristup tim poslovima jer taj sektor nije otvoren kao privatno tržište i uključuje različite natječajne procese ovisno o instituciji.

Financijske usluge
Sektor financijskih usluga – kao krovni termin za područja kao što su upravljanje imovinom, burzovno posredovanje, upravljanje investicijskim fondovima i slično – predstavlja bit financijske industrije. Zbog svojeg međunarodnog karaktera, ovaj je sektor značajan izvor prevođenja.

Osiguranje
Dokumenti osiguranja smatraju se nekima od najsloženijima i najzahtjevnijim tekstova za financijske prevoditelje. Potencijalna količina posla na ovom području može se smatrati srednje velikom, jer je manje međunarodnog karaktera od drugih financijskih sektora. Razina složenosti posla je bez sumnje visoka i podrazumijeva mnogo specijaliziranih izraza i složenih izračuna.

Upravljanje investicijama
Sektor upravljanja investicijama odnosi se ovdje uglavnom na području upravljanja imovinom i fondovima (to jest, profesionalno upravljanje različitom imovinom kako bi se ostvarili utvrđeni investicijski ciljevi za korist investitora). Investicijski fondovi proizvode značajnu količinu posla za prevoditelje zbog potreba pravovremenog i kontinuiranog informiranja investitora. Potencijalna količina posla na ovom području smatra se velikom zbog međunarodnog karaktera investitora, a takvi su prijevodi relativno složeni zbog mnoštva specifične terminologije.

Javni sektor
Javni sektor obuhvaća rad nacionalnih, državnih, regionalnih i lokalnih vlasti. Iako se može činiti da tijela javnog sektora i vlade nemaju potrebu za mnogo prevođenja, aktualna ekonomska situacija znači da sve češće podliježu međunarodnom ugledu i ovise o međunarodnim financijskim ulagačima. To objašnjava povećanje financijskih podataka koji se proizvode i prevode. Pristup tim institucijama nije tako otvoren kao na privatnom tržištu jer se angažmani dobivaju preko natječajnih postupaka.

financijsko prevođenje