Uvjerenje o nekažnjavanju i zapošljavanje u inozemstvu

Uvjerenje o nekažnjavanju ili Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dokument je koji često dolazi u ruke prevoditelja. Može biti izdan za razne svrhe, a svrha za koju se izdaje ovisit će o tome gdje ga možete ishoditi.
Uvjerenje o nekažnjavanju koje se izdaje radi ostvarenja prava unutar Republike Hrvatske i potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti možete ishoditi upravo na općinskom sudu ili preko sustava e-Građani, s napomenom da je izdavanje uvjerenja preko sustava e-Građani moguće samo za fizičke osobe. Također, preko sustava e-Građani uvjerenje možete ishoditi za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba, a popis istih nalazi se na stranicama Središnjeg državnog portala. Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu, za uporabu u inozemstvu ili ako ste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi prema drugoj osnovi, zahtjev morate predati u općinskom sudu.

Potvrda za ostvarenje prava u inozemstvu koju izdaje Ministarstvo pravosuđa pruža podatke iz kaznene evidencije i prekršajne evidencije te se podaci u njoj odnose na sve procese i presude pojedinca. Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i potvrdu iz prekršajne evidencije možete predati samo u Odjelu za prekršajne evidencije, Uprave za kazneno pravo i probaciju Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb ili putem pošte na navedenu adresu.

Radi boljeg orijentiranja prema svojim potrebama više informacija o ovim uvjerenjima možete naći na stranicama Središnjeg državnog portala.

U postupku zaposlenja, ishođenja vize ili radne dozvole u inozemstvu potreban je ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju. Sudski tumač svojim žigom i potpisom potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku. Osigurajte prednost kod poslodavca u inozemstvu i povjerite prijevod stručnjacima. Za Vas vršimo uslugu prijevoda s ovjerom sudskog tumača na 20+ jezika. Isporučujemo u najkraćem roku.