Majčin dan slavi se na različite dane u različitim krajevima svijeta, obično u svibnju. Na Majčin dan slavimo majku u obitelji, kao i majčinstvo, majčinske veze i utjecaj majki u društvu. Današnja tradicija Majčinog dana druge nedjelje u svibnju započela je u Sjedinjenim Državama na inicijativu Anne Jarvis, koja je 1905. godine, kad je umrla njezina majka, započela kampanju da Majčin dan postane službeni praznik. Iako je Jarvis bila uspješna u utemeljenju Majčinog dana, kritizirala je komercijalizaciju tog praznika, smatrajući da su tvrtke koje su izrađivale čestitke počele pogrešno tumačiti i iskorištavati ideju Majčinog dana i da je naglasak na emocijama, a ne dobiti. Zato je počela organizirati i bojkote Majčinog dana i prijetila da će tužiti te tvrtke. Poticala je ljude da pokažu zahvalnost i divljenje svojim majkama rukom napisanim osobnim pismima umjesto da kupuju darove i gotove čestitke.

majcin-dan