MATEMATIKA KAO UNIVERZALNI JEZIK

Danas u svijetu postoji tisuće različitih jezika. Ne postoji univerzalni jezik kojim možemo razgovarati sa svim ljudima svijeta, no međutim, postoji univerzalni jezik koji možemo kvantificirati, a to je matematika. Matematika je jedini jezik kojeg razumiju i dijele sve civilizacije svijeta bez obzira na kulturu, religiju ili spol. 2+2 uvijek daje 4, a Pi je uvijek 3,14, bez obzira u kojoj se zemlji nalazite.

Nije moguće sa sigurnošću utvrditi koliko je jezika tijekom povijesti bilo izgovoreno, jer i danas arheolozi pronalaze tisuće godina stare artefakte izgubljenih civilizacija. Svaka od njih osmislila je vlastiti jezik i razvila vlastitu kulturu, međutim koliko god bile različite civilizacije svijeta, one dijele jednu zajedničku stvar, a to je matematika.

Sve kulture i narodi koriste ista matematička načela u svakodnevnom životu, radu i poslovanju i ona se nikada ne mijenjaju, bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalazite. Brojevi i simboli će se naravno promijeniti, no matematička načela ostaju nepromijenjena.

Možda se čini kako to nije točno, jer Velika Britanija koristi metrički sustav različit od našega, ili onog koji se koristi u SAD-u, no to je samo sustav koji se vraća na načela matematike, a ona ostaju ista. Trebate li izmjeriti visinu zida, nije važno je li ona 10 m ili 32,8 stope, mjerenja će biti jednaka. Isto tako, svi imamo različiti genetski kod, no vjerojatnost da ćete prenijeti svoje gene djetetu slijediti će iste matematičke formule za Vaše i za bilo koje dijete iz Velike Britanije, Francuske, Španjolske ili bilo koje druge zemlje diljem svijeta.

Koliko god ljudi, narodi i jezici diljem svijeta bili različiti, s različitim ukusom za hranu, odjeću i ostale stvari, zajednički jezik matematike je veliki podsjetnik da u njemu dijelimo zajedništvo.

matematika-prijevodi