Korisnički priručnici su pisani vodiči u tiskanom obliku (na papiru) ili u elektroničkom obliku dokumenta koji krajnjem korisniku pružaju upute kako nešto učiniti ili rabiti. O njima se najčešće razmišlja u smislu priručnika za računalne programe, računala i brojnih elektroničkih uređaja kao što su televizori, stereo uređaji, telefonski sustavi i pametni telefoni te svakodnevni kućanski aparati, oprema za kućanske poslove, uređivanje okućnice, izgradnju. Dobro napisani korisnički priručnici educiraju korisnike o značajkama proizvoda, istovremeno ih poučavajući kako da te značajke učinkovito koriste. Dobro strukturirani priručnici lako se čitaju i njihove se upute jednostavno prate. Korisnički priručnik namijenjen je tehničkoj pomoći osobama za uporabu proizvoda na najbolji način.
Planirate li poslovati na inozemnom tržištu? Želite li da se vaš proizvod prodaje diljem svijeta? Ako planirate izvoziti svoj proizvod u različite zemlje i želite se probiti na svjetsko tržište, vaš proizvod mora biti dostupan na različitim jezicima. Prijevod korisničkih priručnika vrlo je bitan za društva koja posluju na međunarodnim tržištima. Pravilno prevedeni korisnički priručnik pomaže u pružanju točnih informacija međunarodnoj publici.

Dapače, ako je Europa ciljno tržište, prijevod korisničkih priručnika i uputa dodatno je bitan. Kako bi dobio CE oznaku za europsko tržište, proizvođač mora ispuniti nekoliko uvjeta i udovoljiti europskim normama. Jedan od tih uvjeta je stvaranje korisničkih priručnika i uputa za uporabu i njihov prijevod na prikladan jezik.

Preciznost prijevoda i jasnoća od ključne su važnosti. Prevoditelj mora razumjeti točno što autor misli i što je korisniku potrebno te objasniti to u ciljnom jeziku. Koraci se moraju ispravno prenijeti, metode moraju biti jasne i razumljive. Neispravne, nepotpune ili nerazumljive upute za uporabu mogu dovesti do krive uporabe proizvoda i do opasnosti za imovinu i ljudske živote. Što bi se dogodilo da inženjer koji popravlja ili sastavlja stroj zbog pogreške u prijevodu odabere krivu metodu ili krivi materijal? Prevoditeljeva pogreška može od nečeg što bi trebalo biti jamstvo za učinkoviti rada i sigurnost dovesti do nečeg beskorisnog, pa čak i opasnog. Zato prevoditelji priručnika moraju imati temeljito znanje o području o kojem se radi.

Prevoditelj mora vjerno prenijeti značenje teksta i upute, ali također mora imati na umu i manje faktore koji mogu predstavljati poteškoće. Primjerice, sadržaji, kazala i indeksi trebaju biti na ciljnom jeziku nakon dovršetka prijevoda, kako bi se korisnik lakše snalazio u tekstu. Grafike i slike također se vrlo često rabe kao učinkovita pomoć u korisničkim vodičima. Kako bi bili sigurni da su jednako učinkoviti u prevedenom sadržaju, trebaju biti lokalizirani na jezik krajnjeg korisnika. To ponekad čak zahtijeva grafičko uređivanje. Slično vrijedi i za snimke zaslona. Ako proizvod ima korisničko sučelje koje je lokalizirano, a snimke zaslona proizvoda rabe se u izvornom priručniku kao potpora tekstu, treba ih zamijeniti lokaliziranim snimkama zaslona u prevedenoj verziji priručnika. Sustavi mjerenja su također potencijalni problem. Zemlja proizvođača i ciljno tržište mogu koristiti različite jedinice mjere (npr. imperijalni sustav naprotiv metričkog). Za prevedeni priručnik, mjere se mogu ostaviti kao u izvornom dokumentu, ostaviti kakve jesu te u zagradama navesti pretvorene vrijednosti, ili se mogu pretvoriti u ciljni mjerni sustav. Bez obzira na to koja je opcija odabrana, odluku treba donijeti prije nego što započne prijevod i treba ostati dosljedna svim mjerenjima u priručniku.

Zbog toga je prevođenje korisničkih priručnika vrlo specifična grana prevođenja koja zahtijeva opširno znanje, iskustvo i izvrsne vještine prevođenja.

prevodenje korisnickih prirucnika