Oxfordova riječ godine je riječ ili izraz za koji se smatra da odražava raspoloženje ili interese protekle godine i ima trajan potencijal kao kulturno značajan izraz. Oxfordova riječ godine 2018. je …toxic (toksičan).

Pridjev „toksičan“ definira se kao „otrovan“ i prvi se put pojavio u engleskom jeziku sredinom 17. stoljeća. Preuzet je iz srednjovjekovnog latinskog toxicus, što znači „otrovan“ ili „natopljen otrovom“.

Ali, smrtonosna povijest te riječi seže još dalje u prošlost. Srednjovjekovna latinska riječ posuđena je od latinskog toxicum, što znači otrov, koji ima korijene u grčkoj riječi toxikon pharmakon – smrtonosni otrov kojim su stari Grci mazali vrhove strijela. Zanimljivo, u latinski nije prenesena riječ pharmakon, koja znači otrov, nego toxikon, koja potječe od grčke riječi za „lúk“, toxon.

Podaci pokazuju da je, uz 45 %-tni porast učestalosti traženja te riječi na oxforddictionaries.com, tijekom protekle godine riječ „toksičan“ korištena u nizu konteksta, i u doslovnom i u metaforičkom smislu. Deset glavnih kolokacija, riječi koje se najčešće koriste uz toksičan, su: kemikalija, muškost, tvar, plin, okoliš, odnos, kultura, otpad, alge i zrak.

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2018

riječ godine