Jeste li ikad učeći strani jezik otkrili kako bi ono što ste uvijek pretpostavljali da je muškog roda moglo u drugoj kulturi biti ženskog roda? Ili da neki jezici nemaju različite rodove, kao što je slučaj s kineskim ili turskim jezikom?

Oko jedne četvrtine svjetskih jezika koristi gramatički rod. Na primjer, većina indoeuropskih jezika koristi klasifikaciju tri roda (muški, ženski i srednji rod) iako se pripadnost određenom rodu razlikuje između kultura. Na primjer, na hrvatskom jeziku brod je muškog roda, dok je na engleskom ženskog.

Inače, engleski je jedan od rijetkih u ovoj skupini jezika koji nema mnogo razlika kad je riječ o rodu. Na primjer, zamjenica „you“ (ti) odnosi se na bilo koga. Korištenje člana (the, a) također ne ovisi o rodu. Suprotno tome, hrvatski jezik označava rod gotovo u svakoj riječi u rečenici osim kod nekih oblika glagola.

Razlikujemo tri aspekta roda:

Gramatički rod: Gramatički rod odnosi se na rod koji se pripisuje imenicama. Neki jezici ga imaju, a neki ne. Pojavljuju se dva glavna problema kod prevođenja između takva dva sustava:

  • Izvorni jezik koristi rodno određen član ili zamjenicu, ali u ciljanom jeziku ne postoje. Ponekad je rodno određena upotreba „you“ samo gramatička, ali u nekim slučajevima je važno odnosi li se „you“ na dječaka ili djevojčicu s obzirom na kontekst. Budući da engleski jezik nema rodno određeni oblik za „you“ (ti), prevoditelj mora riješiti taj problem.
  • Izvorni jezik nema rodno određen član ili zamjenicu, ali ciljani jezik ima. Dok se u engleskom jeziku može reći samo „sun“ ili „girl“, stavljanje “el” ispred sol ili “la“ ispred fille nije problem kad prevodimo na španjolski ili francuski. Problem se javlja kad rod nije naznačen u izvornom jeziku i mogao bi promijeniti kontekst u ciljanom jeziku. Uzmite kao primjer „You worked“; u nekim jezicima, zamjenica mora biti rodno određena, a i glagolski oblik od „raditi“ također se mora konjugirati na temelju roda (Ti si radio, Ti si radila).

Semantički rod: Semantički rod odnosi se na muške i ženske imenice na temelju biološke razlike. Iako se to čini logičnim, postoje problemi. Na primjer, mačka se na engleskom oslovljava s „he“ (on) ili „she“ (ona) jedino ako je poznat rod, u suprotnom se za mačku koristi „it“ (ono).

Društveni rod: Društveni rod odnosi se na biološki spol koji se podrazumijeva na temelju uporabe imenice i društva u kojem se koristi. Razlike između spola, roda i uloga nisu jasne kao što su nekad bile, ali, u lingvističkom smislu, razlike nisu prilagođene. Na primjer, engleska riječ „secretary“ nekoć je podrazumijevala da položaj obnaša muškarac, ali to više nije slučaj. U drugim kulturama, riječ „maid“ ili „sluškinja“ ima određenu rodnu pripadnost u kulturnom smislu.

Percepcija roda

Oblikuje li naš materinji jezik način na koji razmišljamo o rodu? Istraživanja pokazuju da ljudi razmišljaju, postupaju i percipiraju svijet na različite načine zbog utjecaja njihovog materinjeg jezika. Govornici iznimno rodno određenih jezika kao što je hebrejski pokazuju, na primjer, više osjetljivosti prema razlikama između muškaraca i žena. To ne iznenađuje zato što se sve u njihovom jeziku shvaća ili kao muško ili kao žensko.

Izostavljanje roda?

U posljednjim desetljećima u binarnim sustavima počele su se stvarati nove riječi umjesto korištenja rodno neutralnih zamjenica. U španjolskom, todos, muški oblik za „svi“, i todas, ženski oblik za „sve“ pretvara se u todøs. Neke kulture kao na primjer u Švedskoj počele su koristiti transrodne zamjenice kako bi izbrisale te semantičke podjele. Hen je službeno uvedeno u švedski jezik kao alternativna zamjenica za hon (on) i han (ona). To je još jedna vrsta problema koje prevoditelji danas moraju rješavati.

Pitanje roda ne smije se zanemariti kod prijevoda jer to može dovesti do manje ili više ozbiljnih pogrešnih tumačenja. Duhovit primjer je tradicija darivanja čokolade u Japanu za Valentinovo koja je rezultat pogrešnog prijevoda. Kad su 1950-ih proizvođači čokolada počeli poticati ljude da slave Dan zaljubljenih, poruka je bila da je uobičajeno da na taj dan žene poklanjaju čokoladu muškarcima.

rod-u-prevodenju