Cilj ovog istraživanja, koje Europsko udruženje jezične industrije provodi od 2013. godine, nije prikupiti precizne kvantitativne podatke, nego ustanoviti opće trendove u jezičnoj industriji u Europi.

Ovo izdanje istraživanja po prvi put prikupilo je rodne podatke kako bi se utvrdile značajne rodne razlike u industriji. Istraživanje je potvrdilo uvriježeno mišljenje da su žene većinski zastupljene u prevoditeljskoj djelatnosti, sa 73 % ukupnog broja ispitanika. Taj je trend najizraženiji među samostalnim prevoditeljima i obrazovnim odjelima za prevođenje, ali gotovo da ne postoji među onim ispitanicima koji zastupaju prevoditeljske tvrtke. Rezultati također pokazuju razlike u prihodima muškaraca i žena u prevoditeljskoj industriji. Naime, na bolje plaćenim poslovima (od 50 000 eura godišnje do 250 000 eura godišnje) u pravilu je veći postotak muškaraca, dok je na slabije plaćenim poslovima veći postotak žena.

Rezultati pokazuju da se prosječna veličina tvrtki povećava. Broj tvrtki s manje od 10 zaposlenika pao je na 56 % u usporedbi sa 60 % iz 2018. godine, a više su zastupljene tvrtke čija zarada prelazi milijun eura (43 % 2019. u usporedbi s 30 % 2018.).

Što se tiče vrste klijenata i prijevoda koji se traže, na prvom su mjestu pravne usluge, institucije vlade, industrijski i financijski sektor. Rodne razlike uočavaju se u prevođenju tekstova iz IT sektora i mode – muškarci u većem postotku prevode za IT sektor, a žene za modnu industriju.

Samostalni jezični stručnjaci i tvrtke za jezične usluge uvelike se slažu u tome što njihovi klijenti očekuju. Na prvom mjestu je kvaliteta usluge, a zatim slijedi uslužnost, kvaliteta prijevoda i fleksibilnost. Usprkos problemima pritiska zbog cijene koje su ispitanici naveli u drugim dijelovima ovog istraživanja, „niska cijena“ nije među glavnim prioritetima za klijente.

Iako i tvrtke i pojedinačni stručnjaci izjavljuju da žele početi ili povećati uporabu strojnog prevođenja, taj je trend izraženiji kod tvrtki (51 % želi povećati uporabu strojnog prevođenja, a dodatnih 18 % želi početi), posebno u velikim tvrtkama. Od ostalih trendova vezanih za planove poslovanja, najčešće se spominju rad na daljinu (od kuće) i automatizacija procesa.

Tvrtke i u manjoj mjeri pojedinačni stručnjaci primjećuju (subjektivan dojam) rast globalne prevoditeljske aktivnosti, rast konkurencije i povećanje prodaje. Tvrtke za jezične usluge izvještavaju o značajnom povećanju novog zapošljavanja u 2018. godini, koje je čak i nadmašilo očekivanja, što ih navodi na predviđanje nastavka sličnog trenda u 2019. godini. Takvi optimistični stavovi o razvoju tržišta također se odražavaju u odgovorima o planovima ulaganja. 57 % svih ispitanih tvrtki tvrde da imaju planove ulaganja, dok samo 8 % izjavljuju da planiraju smanjiti poslovanje.

Analiza korištenja alata za prevođenje pokazuje da će biti potrebno još neko vrijeme da strojno prevođenje postane standardno pomagalo prevoditeljskih stručnjaka i tvrtki. Manje od 20 % prevoditeljskih tvrtki izjavljuje da često koriste strojno prevođenje, a među samostalnim stručnjacima taj je postotak još manji.

Usprkos raširenoj popularnosti društvenih mreža, oko polovice samostalnih stručnjaka izjavljuje da uopće ne ulažu u ovaj vid komunikacije s klijentima, dok samo oko 15 % prevoditeljskih tvrtki uopće ne ulaže u društvene mreže. Ispitanici međutim tvrde da povrat ulaganja u društvene mreže ne ispunjava njihova očekivanja.

Među izazovima s kojima se suočavaju tvrtke za jezične usluge i samostalni prevoditelji, najveći postotak ističe cijenu i privlačenje novih klijenata.

Što se tiče odgovora o pozitivnim trendovima u industriji, najčešće se navodi povećanje potražnje. Samo 13 % samostalnih stručnjaka vidi tehnologiju općenito kao pozitivan trend, a čak i manje, 8 %, navodi strojno prevođenje. Općenito, tvrtke imaju pozitivniju percepciju trendova u industriji – samo 16 % tvrtki ne uočava nikakva pozitivna kretanja u usporedbi s 41 % pojedinaca. Sve vrste ispitanika vide pritisak zbog cijena kao glavni negativni trend, iako i tvrtke i pojedinci u isto vrijeme očekuju status quo ili čak poboljšanje cijena.

tehnike prevođenja