Lokalizacija je prilagodba proizvoda ili usluge jezičnim, kulturnim i političkim normama tržišta određene zemlje ili regije. Ona ne podrazumijeva samo prijevod, već i prilagodbu tehničkih karakteristika proizvoda te može obuhvaćati prilagođavanje grafičkog sadržaja, valute, izbora boje, pa i imena, s ciljem zadovoljavanja lokalnih potreba. Najčešće se primjenjuje na prijevod softvera, web stranica i aplikacija.

Ukoliko razmišljate o uključenju na globalno tržište jedan od koraka vašeg plana trebao bi biti lokalizacija web stranice. Namjeravate li otvoriti internetsku trgovinu za prodaju vaših proizvoda stavka lokalizacije postaje još važnija. Naime prema istraživanjima poslovnog tržišta čak 56% kupaca tvrdi da je mogućnost dolaska do informacije na materinjem jeziku važnija od prodajne cijene artikla, a 76% njih bi u slučaju pronalaska sličnih proizvoda izabralo one za koje postoje informacije na njihovom materinjem jeziku.

Podaci Eurostata pokazuju da internetska trgovina u Hrvatskoj raste te je zabilježila je porast sa 16 na 22 % u Hrvatskoj od 2012. do 2014. godine. Uzmemo li u obzir da je Hrvatska relativno mala zemlja s malom kupovnom moći, a i dalje bilježi porast u ovom segmentu trgovanja razvidno je da ukoliko želite uspjeh na globalnom tržištu morate prevesti sadržaj svoje web stranice.

lokalizacija-web-stranica